Wanita Sebagai Ahli Neraka


Rambut digantung dan otak mendidih

Saidina Ali Karramallahahu wajhah berkata, ‘saya dengan Fatimah menghadap Rasulullah SAW, kami dapati baginda sedang menangis, lalu kami berkata kepadanya, ‘Apakah yang menyebabkan ayahanda menangis, ya Rasulullah?’ baginda menjawab, Baginda menjawab, ‘Pada malam aku diisrakkan hingga kelangit, di sana aku melihat perempuan-perempuan dalam keadaan azab yang amat dahsyat, dengan itu aku menangis bila mengenangkan azab yang diterima oleh mereka, Ali bertanya, ‘Apakah yang ayahanda lihat di sana?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘aku melihat ada perempuan digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak. Aku melihat perempuan yang digantung lidahnya dan tangannya dikat kebelakang dan iqthran (timah cair yang panas) dicurah ke dalam tekaknya. Aku melihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terikat, tanganny terikat keubun-ubunnya, dan aku lihat perempuan memakan tali perutnya sendiri.’

‘Aku melihat perempuan yang telinganya pekak dan matanya buta, diisikan ke dalam peti yang diperbuat dari api neraka, otaknya keluar daripada lubang, badannya berbau busuk kerana berpenyakit sopak dan kusta’

‘Aku melihat erempuan yang kepalanya seperti babi, badannya seperti himar, beribu-ribu kesengsaraannya yang dihadapi. Aku lihat perempuan yang rupanya seperti anjing,kala dan ular masuk ke kemaluannya atau mulutnya atau kelepasannya. Malaikat memukulnya dengan curung api neraka.’

Sebab-sebab wanita masuk neraka

Fatimah pun berdiri dan bertanya kepada ayahnya, ‘ Ayahanda yang dikasihi, apakah kesalahan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu?’

Rasulullah menjawab, ‘Fatimah, adapun perempuan-perenpuan yang digantung rambutnya itu ialah perempuan yang tidak menutup auratnya daripada yang bukan muhrimnya. Perempuan yang tergantung lidahnya ialah perempuan yang menggunakan lidahnya untuk memaki dan menyakiti hati suaminya.’

Keluar rumah tanpa izin suami

‘Perempuan yang digantung tubuh mereka ialah yang menyusukan anak orang lain dengan tidak mendapat keizinan suaminya. Perempuan yang kedua kakinya tergantung ialah perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa keizinan suaminya dan perempuan yang tidak mahu bersuci daripada haid dan nipas. Perempuan yang memakan dirinya sendiri itu ialah kerana mereka berhias untuk lelaki yang bukan suaminya dan suka mengumpat orang’.

Ahli pengumpat dan pendusta

‘Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka, kerana ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, ialah kerana ia boleh sembahyang tetapi tidak mengerjakannya, dan tidak mahu mandi janabah’

‘Perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah ahli pengumpat dan pendusta. Perempuan yang berupa seperti anjing ialah perempuan yang suka buat fitnah dan membenci suaminya.’

Menyakiti hati suami

‘Perempuan yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya, pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang tujuh puluh hasta, kemudian diikat ke belakang tengkuknya.’

Sementara itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ‘Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Perempuan yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti ati suaminya, ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah, laknat para malaikat dan laknat oleh manusia.’

Tidak bersyukur kepada suami

Usamah bin Zaid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: ‘Seseorang perempuan itu, apabila ia mengerjakan sembahyang lima waktu, dan berpuasa dalam bulan Ramadhan, dan memelihara kehormatannya dan taat setia kepada suaminya, masuklah ia ke dalam syurga dari mana jua pintu syurga yang ia kehendaki.’

Sabda Rasulullah SAW lagi:

‘Selain dari itu, ahli neraka diperintah masuk kedalam neraka, dan aku telah berdiri menghadap Rasulullah SAW seraya bertanya: ‘Ya Rasulullah, kebanyakkan orang yang masuk kedalamnya ialah perempuan. ‘Rasulullah SAW menjawab: ‘Kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan kerana perempuan gemar sekali mengkufurkan suaminya. Seberapa banyakpun nikmat yang telah diperolehinya, dia masih belum rasa puas hati dan cukup sehingga terus merayu suaminya untuk mendapatkan harta yang banyak.’

Di Kejar Hutang Sampai ke Lubang KuburAssalamualaikum...

Gambar ini dikirim ke dalam email saya oleh sahabat saya seorang hamba Allah bernama Hamdy. Beliau mengambil gambar ini ketika melawat kubur. Menurutnya tapak perkuburan itu di Lembah Keramat belakang Stesen Minyak Petronas.

Gambar ini menunjukkan batu nisan yang disalut plastik yang tertulis arahan untuk menghubungi si penulis termasuk kad bisnes yang disertakan sekali di dalam plastik itu. Tujuannya untuk memberitahu keluarga si mati menyelesaikan urusan tertentu seperti hutang dengan si pengutang.

Apapun ini lah yang dikatakan orang kita - "Mengejar hutang sampai ke liang kubur".

Di dalam Surah al-Baqarah terdapat satu ayat mengenai hutang :-

"Ertinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis" ( Al-Baqarah : 282)


Menulis secara hitam putih beserta dengan saksi adalah amalan hutang yang di dalam Islam. Ini adalah yang terbaik supaya, masalah kemudian boleh diselesaikan dengan teratur.

Sekiranya si penghutang mahu menghalalkan hutangnya maka itu adalah lebih baik dan dianggap sedekah.

Ertiya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ( Al-Baqarah : 280 )


Oleh itu, jagalah hutang kita supaya tidak timbul masalah kemudian. Lebih baik semua hutang diceritakan kepada keluarga terdekat seperti suami atau isteri dan ditulis dan direkod dengan baik agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

Untuk pengurusan hutang yang berkesan, apakata anda lawat blog http://www.pakdi.net/ atau terus ke link ini http://www.pakdi.net/biz/category/debt-management/.


Wallahu A'lam.

credit to:DR Azwan

Yang Kaya Dan Yang Miskin


“Perjuangan Pak Sako itu adalah perjuangan besar dan murni.”

Kata Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan kemewahan atau perbedzaan hidup antara golongan “yang tidak berada” dengan golongan “yang berada” atau pun kadang-kadang disebut juga dengan isti1ah-istilah “golongan atasan” dan “golongan bawahan”, golongan kaum buruh dan kaum majikan, yang tertindas dan yang menindas dan sebagainya, masih tinggal menjadi masalah pokok yang penting, dan ada kalanya rumit lagi runcing dalam beberapa buah negeri di seluruh dunia dalam zaman manusia sedang mencapai berbagai-bagai kemajuan yang luar biasa iaitu seperti terbang ke angkasa lepas dan berjalan-jalan di ruangan yang maha luas itu, menurunkan alat-alat sains di muka Bulan, di Bintang Kejora, menanam padi tiga kali setahun, mengeluarkan getah yang berlipat-lipat ganda banyaknya daripada sebatang pokok getah baka baik dan berbagai-bagai kemajuan lagi yang sebahagian besarnya adalah bertujuan untuk memudah dan menyenangkan manusia hidup dalam dunia ini.

Masalah ini, yang telah dan sedang, dan tiada syak lagi akan mengakibatkan bermacam-macam persoalan dan perkara-perkara yang menuntut kajian, penelitian dan penyelesaian yang wajar adalah juga merupakan dan masih tinggal menjadi satu masalah yang besar dan rumit dalam negara kita di mana bilangan yang terbesar dari apa yang dikatakan “golongan miskin” itu adalah terdiri dari orang-orang Me1ayu dan kaum-kaum kecil yang boleh dengan sah dan nyata mengaku babawa mereka itu adalah bumiputera dan bumiputera dari bumi Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah yang sekarang dikenal dan diakui oleh negara-negara lain dengan nama Malaysia. Setahun yang lalu Pulau Singapura juga masuk dalam Malaysia, tetapi disebabkan oleh perselisihan-perselisihan siasah dan ekonomi maka pulau itu telah berpisah dan keluar daripada Malaysia, dan kini ia berdiri tegak sebagai sebuah Negara Republik yang merdeka.

Mengapa dan kenapa kaum Melayu, Kaum Darat, Dayak, lban, Kadazan, Kedayan dan lain-lain kaum-kaum asli dalam Malaysia ini telah ketinggalan jauh di belakang dalam penghidupan, pelajaran, kebudayaan dan kemasyarakatan mereka itu sudah pun dikaji dengan banyak dan berulang kali oleh pakar-pakar ilmu sejarah, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tidak sadikit risalah-risalah dan buku-buku yang telah dikeluarkan berkenaan dengan perkara-perkara ini. Dan terbit daripada kajian-kajian ini maka telah dimulakan berbagai-bagai jenis rencana yang kecil dan besar, yang jangka pendek dan jangka panjang, dan terbit daripada rancangan-rancangan itu (ada di antaranya yang besifat percubaan) maka telah dan sedang diadakan beberapa pembaharuan dan perubahan-perubahan. Yang paling akhir ialah badan yang mula-mula untuk menolong, membantu dan menggalakkan orang-orang Melayu meninggikan taraf hidulp atau kedudokan ekonorninya, iaitu RIDA telah diubah namanya kepada MARA, dan daripada pembaharuan dan perubahan itu maka telah disusun badan-badan atau organisasi-organisasi seperti FAMA dan Bank Bumiputera. Dan sekarang dimulakan pula usaha mengajar ilmu dan pertadbiran d Universiti Malaya dalam Bahasa Kebangsaan yang diketuai o!eh Professor Ungku Aziz. Di samping itu diadakan pula Lembaga Pemilihan dan Penyatuan Tanah Negara (National Land Rehabilitation and Consolidation Authority) dan juga undang-undang pengawasan sewa tanah dan keselamatan penghidupan penanam-penanam padi (Padi Cultivators Control of Rent and Security of Tenure Ordinance). Semua usaha-usaha dan rancangan-rancangan ini adalah bertujuan untuk memperbaiki keadaan-keadaan atau taraf hidup kaum tani negeri kita ini supaya pada akhirnya kelak, jikalau usaha-usaha itu herjaya, maka jurang atau perbezaan di antara golongan “yang berada” dengan “yang tidak berada” itu tidaklah bagitu lebar dan dalam, dan supaya mudahan-mudahan akan tercapai dengan gilang gemilang apa yang disebut-sebut dlan diidam-idamkan oleh manusia “keadilan masyarakat” atau “keadilan ekonomi” dalam negara kita yang kaya raya ini.

Bahawa segala usaha-usaha dan rancangan-rancangan itu perlu mendapat sokongan yang tulus ikhlas lagi bersungguh-sungguh daripada semua lapisan masyarakat, terutama (dan) golongan cerdik pandai, orang-orang yang berpengalaman, badan-badan dan organisasi-organisasi tidaklah dapat disangkal lagi. Tanpa sokongan dan kerjasama yang tulus ikhlas daripada rakyat seulruhnya maka segala usaha-usaha itu tidak mudah akan berjaya dengan memuaskan. Malah usaha-usaha dan rancangan-rancangan itu mungkin akan gagal. Dan peri adanya kegagalan dan kerugian-kerugian dalam usaha-usaha dan rancangan-rancangan yang telah lalu tidaklah dapat dinafikan.

Dan bahawasanya di samping kerjasama dan sokongan yang wajib itu maka wajiblah pula ada teguran-teguran dan kritik-kritik yang membina, yang dibuat dengan tidak takut, segan atau malu atau pun silu terhadap usaha-usaha dan rancangan-rancangan” penting (yang boleh juga disebut soal hidup dan mati bagi golongan yang miskin) itu.

Saya telah mendapat ilham mengarangkan buku cherita “Yang Miskin dan Yang Mewah” ini daripada membaca kisah-kisah perjuangan kaum kulit hitam dalam Amerika Syarikat. Afrika Selatan, di Rhodesia dan lain-lain lagi. Rasa saya ada ramai juga di antara para pembaca dan peminat-peminat buku-buku Melayu yang telah membaca kisah-kisah perjuangan orang-orang kulit hitam itu mahu pun daripada majalah-majalah atau buku-buku yang telah ditulis oleh pengarang-penagarang dan penyair-penyair yang berkulit hitam itu sendiri. Daripada kisah-kisah perjuangan bangsa Melayu sendiri melawan penindasan kaum yang berada atau orang-orang atasan ataupun apa yang disebut sekarang ini kaum modal atau penjajah ekonomi maka tercipta rintihan-rintihan jiwa melarat dan merana saperti:

Kera di hutan disusukan,
Anak di buaian ditinggalkan.

Dan:

Ayam mati kelaparan di atas padi,
Itik mati kehausan di atas air

Kepada pepatah-petitih atau peri sari bahasa jika saya
ingin menambah seperti berikut:

Kurus bangau di belakang kerbau,
Di atas bangkai mati langau.
Dalam reban kempunan musang,
Di lubuk ikan lapar memerang.

Empat baris yang baru ini adalah terbuka kepada para pembaca, peminat-peminat, ahli-ahli sasterawan, pelajar-pelajar dan cerdik pandai untuk mencari dan membinchangkan makna dan maksudnya atau dalam kata-kata zaman ini ialah untuk di¬diskusi, dideklamasi, dan diantologikan. Yang mudahnya ialah kata-kata untuk dikaji sebab asal-usul pesan datuk nenek kita ialah kalau nak jadi pandai maka hendaklah “mengaji dari alif, dan membi1ang dari esa” (satu). Tebal nipisnya se-sebuah buku itu tidak1ah menjadi soa1 penting, biar pun tebal nipis kepala (santan kelapa) kuih talam itu sering diperhitungkan oleh peminat-peminat kuih. Tetapi buku adalah makanan rohani, bukan untuk mengenyangkan perut.

Dan buku saya ini, “Yang Miskin dan Yang Mewah” adalah satu kisah biasa yang diharapkan ada mengandungi lemak manis atau masam kelat yang berguna untuk makanan rohani dan jiwa yang lapar.

Sebagai penutup pendahuluan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pustaka Melayu Baru yang menerbitkannya.

Peugarang.
Batu Tigabelas.
Ulu Langat, Selangor.
8hb. April 1966.

info daripada Prof. Emeritus Abdullah

Kisah Rumahtangga Para Salafus Soleh

“Apabila suamiku pergi mencari kayu bakar, aku merasakan betapa beratnya ia mencari nafkah. Aku merasakan betapa hausnya dia di pergunungan. Untuk itu setiap kali ia pulang, aku selalu menyediakan air dingin yang boleh terus diminumnya. Aku menyusun dan mengatur rumah serapi mungkin. Aku menyediakan makanan untuknya. Aku memakai pakaian terbaik yang aku miliki untuk menyambut kepulangannya. Di saat ia masuk ke rumah, aku menciumnya dengan penuh kerinduan. Aku pasrahkan diriku kepadanya.

10 Sebab Kenapa Anda Tidak Cemerlang
1. Anda belum berbuat pada tahap optimum.

2. Anda tidak fokus. Aktiviti anda merentasi pelbagai skop dan bidang tapi tidak ada satu pun yang cemerlang.

3. Anda tak mahu minta bantuan orang lain. Anda terlalu malu untuk itu. Anda hanya bergantung kepada kudrat anda sendiri.

4. Anda kalah dengan nafsu anda sendiri. Ingatlah bahwa nafsu itu sentiasa mengajak manusia kepada kejahatan dan nilai negatif.

5. Anda tidak mengilap bakat anda dalam berkomunikasi. Akibatnya anda lemah dalam berkomunikasi. Sedangkan dunia sekarang ialah dunia komunikasi.

6. Anda tidak rajin bermonolog dengan minda anda sendiri. Anda tidak berusaha untuk bermuhasabah diri sebelum tidur malam.

7. Anda terlalu merendah diri. Anda merasakan orang lain besar-besar dan kaya-kaya belaka. Anda sering merasakan diri anda "born loser" - dilahirkan untuk kalah.

8. Anda kurang pergantungan dengan Allah SWT. Anda terlalu bergantung dengan usaha anda sendiri. Anda terlau bergantung kepada duit dalam poket anda.

9. Anda tidak mengasak otak anda ke tahap optimum untuk menghasilkan idea dan strategi baru.

10. Anda banyak rehat, bermalas-malas, merengankan fikiran dan tidur.

Tawaran Terhad......mana mau cari....


Jika anda mengikut perkembangan dalam dunia internet marketing tempatan, anda mungkin mengetahui tentang koleksi MiniOpt-In yang dibuat oleh saudara Iskandar Jauhari.

Tema ini lain daripada lain adalah kerana ianya mempunyai subscription form di header itu sendiri. Berbanding tema-tema lain yang tidak menggunakan taktik ini, koleksi Mini Opt-in mampu menjana lebih banyak leads atau optin untuk anda. Anda akan mendapat LIMA tema berlainan warna untuk anda gunakan.

Seperti yang anda tahu, setiap orang PASTI akan membaca daripada atas ke bawah dan pastinya akan melihat header dahulu sebelum teks lain. Jadi, dengan meletakkan optin form di dalam header itu sendiri, optin akan meningkatkan dengan mendadak.

======================================
Apa yang akan anda dapat dalam minggu pelancaran
======================================

Sekiranya anda mendapatkan MiniOpt-In dalam masa tiga minggu ini, anda akan mendapat pelbagai manfaat.

Pertama: keahlian Mini Pro secara percuma. Ini merupakan tempat di mana anda akan memuat turn (download) themes MiniOpt-in. Ianya akan diberikan percuma kepada mereka yang membeli pada minggu pelancaran (3 minggu pertama). Mereka yang mendapat keahlian ini akan mendapat tema secara percuma atau pada harga diskaun pada masa hadapan, dan akan mendapat update dari semasa ke semasa tentang projek dibuat oleh saudara Iskandar, dan diskaun-diskaun lain oleh dia.

Hey, khabar angin bahawa Iskandar akan bina 5 lagi tema mini opt-in yang lebih mengancam lagi memang benar! BERITA BAIK! Semua ahli Mini Pro akan mendapatkannya secara PERCUMA! Al-kisahnya sekarang, adakah anda ahli Mini Pro ini? ;p

Kedua: anda akan menerima 5 tema tambahan secara percuma, tambahan daripada 5 yang asal sekarang ini. Maksudnya, anda akan menerima 10 tema keseluruhannya. Jika anda membeli selepas tempoh pelancaran, anda terpaksa membayar lebih untuk mendapatkannya.

Ketiga: anda akan menerima kad kupon daripada Iskandar sendiri supaya anda mendapat diskaun sebanyak 40% di iscandesign.com. Bayangkan jika kos anda sehingga RM100. Anda akan berjimat sehingga 40 ringgit dengan mendapatkan kupon diskaun ini.

=====================
Bonus tambahan
=====================

Jika anda mendapatkan MiniOpt-In ini, anda bukan sahaja mendapat tema daripada Iskandar, kerana anda akan mendapat:
- 15 Opt-in Box Sidebar
- 15 Opt-in Box Blog
- 50 Anak Panah Animasi
- 1 Design Contact Form Dwibahasa (anda boleh pilih mana yang anda mahu)
- Kupon Diskaun 40% (dalam 3 minggu sahaja)
- Keahlian Mni Pro (dalam 3 minggu sahaja)

Akhir kata,
Mungkin ramai yang berkata, "banyak tema kat luar sana" tetapi seseorang perlu ingat: jarang kita dapat lihat tema yang mempunyai opt-in form di dalam header. Saya sendiri TIDAK PERNAH menjumpai tema-tema seperti itu.

Jadi ianya memang unik dan lain daripada lain. Adakah ianya berbaloi untuk duit anda? Bagi saya ya, kerana ianya mampu menjana lebih banyak jualan untuk diri saya. Saya sanggup untuk memberikan Iskandar RM25 untuk ini.

Jika anda berminat untuk melihat potensi sebenar tema minisite Iskandar, anda boleh layari TAWARAN TERHAD ini untuk maklumat lanjut.

BAGAIMANA MENGELAKKAN KERJA TERTANGGUH

Kerja anda bertangguh-tangguh? Tak siap-siap? Ini petuanya:

1. Mulakan sekarang juga. Pepatah Cina ada mengatakan, "Perjalanan jauh bermula dengan langkah pertama."
2. First thing first. Selesaikan kerja terdahulu.
3. Selesaikan kerja yang pendek dan rengkas dahulu.
4. Pecahkan kerja yang panjang kepada beberapa bahagian. Mulakan buat bahagian pertama. Anda lihat bagaimana jentolak mula mendaki gunung untuk menolak tanah yang paling atas. Dalam masa dua tahun gunung yang gagah dibelah dan lebuh raya terbentang.
5. Gunakan masa yang pendek untuk berbuat sesuatu. Misalnya bangun awal sebelum masuk waktu Subuh atau anda ada 10 minit sebelum pergi kerja.
6. Buat senarai: THINGS TO DO TODAY. Potong yang telah dilaksanakan. Bawa ke esok task yang belum dilaksanakan.
7. Tandakan kerja anda kepada 4 kategori:
 1. Penting dan mesti siap sekarang. Misal masuk kerja jam 9.00 pagi, memenuhi deadline.
 2. Penting tetapi boleh ditangguhkan. Misal ziarah mak di kampung, mula tulis buku baru.
 3. Kurang penting tetapi mesti buat sekarang. Misal breakfast sebelum masuk kerja, bercukur, gosok baju, dll.
 4. Kurang penting dan boleh ditangguhkan. Misal shopping, mulai hobi baru.
8. Kalau anda ada masa 4 jam pada pagi Sabtu, rancang untuk laksanakan 4 kerja besar.
9. Hilangkan keraguan melaksanakan sesuatu kerja. Anda sebenarnya memang mampu. Jika tidak orang tak memberi kerja itu kepada anda.
10. Lerai halangan untuk melaksanakan sesuatu kerja itu satu persatu. Memulakan kerja semudah membuka kulit pisang. Ada 5 langkah:
 • Patahkan tunggul tangkainya.
 • Kopek bahagian kulit yang pertama.
 • Kopek bahagian kulit yang sebelah lagi.
 • Selesaikan kopek kulit.
 • Sekarang anda dah boleh makan pisang itu.
Kalau anda tidak mulakan mematahkan tunggul tangkai, sampai bila pun anda tidak dapat makan pisang. Tak mungkin anda membaham pisang dengan kulit-kulitnya!
11. Menangguhkan kerja di atas meja anda seperti anda menangguhkan menggosok gigi waktu pagi. Lama-lama mulut anda akan penuh dengan tahi gigi.
12. Anda boleh ambil kerja baru. Seperti empangan. Bila hujan, air yang dialirkan keluar mesti lebih besar. Kalau anda ambil kerja baru, kadar melaksanakan kerja dan masa untuk melaksanakannya harus lebih lama.
13. Telus dalam memberi alasan mengapa kerja tertangguh. Anda akan belajar supaya lebih ikhlas dan lebih bertanggungjawab.
14. Belajar berkata "No" jika ada kerja baru mendatang yang tak sanggup anda laksanakan.
15. Gantungkan kerja, jangan tempekkan. Lihat bagaimana kertas catatan pesanan makanan anda di restoran digantung menggunakan penyepit baju. Walau bagaimana ramai pun pelanggan, namun akhirnya pesanan anda akan sampai juga.

Selamat mengelakkan kerja bertangguh!


Susah Ke Nak Berfikiran Positif ???


Berfikiran positif sepanjang masa memang akan menjadi amat mencabar diperingkat permulaan. Anda akan bergelut dengan emosi sendiri dan perasaan tak tentu arah, sama ada nak jaga hati orang atau nak jaga hati sendiri. Anda akan keliru.

Sampai ke satu tahap, Anda akan mempersoalkan setiap satu tindakan Anda, kerana ia akan kelihatan seperti membiarkan orang lain buat sesuka hati pada Anda dan Anda pula tertahan-tahan nak membalas perbuatan mereka itu, hanya kerana Anda jadi keliru lalu bingung

Pada hari ini, mengikut tanggapan ramai orang, susah nak cari orang yang hatinya cukup baik. Pada saya, sebab itu jugalah, sebab tak ramai orang baiklah yang menjadi penyebab mengapa ribuan orang jatuh kepada kategori pemikiran negatif yang menyebabkan mereka bergelumang dengan seribuh satu situasi negatif.

Kesannya, situasi negatif itu pula mengeheret mereka kepada pelbagai permasalahan, misalnya masalah kekeluargaan, masalah dalam pelajaran, masalah emosi, masalah perhubungan cinta hinggalah kepada masalah kewangan - sumber rezeki bagaikan terhalang dan bagaikan kekal terhalang.

Jadilah diri Anda sendiri. Usah terlalu mengikut orang. Kita boleh mengikut orang, tapi kena sesuaikan supaya boleh diserap menjadi sesuatu yang ngam dengan diri kita sendiri. Tak semua kita boleh menjadi Bill Gates, tapi kita boleh tiru stail kejayaan Bill Gates, cara kerja bill Gates supaya kita boleh mencapai kejyaan macam Bill Gates. Kia boleh jadikan Bill Gates sebagai contoh ikutan, tapi tak semestinya jalan kejayaan yang akan kita lalui sebijik macam Bill Gates.

Nak mengekalkan sikap berfikiran positif, Anda kena jadi diri sendiri sepenuhnya. Anda kena bersikap baik sepenuh masa, bercakap baik-baik, bersangka yang baik-baik dan berkata yang baik-baik dalam hati Anda, walaupun suasana di luar nampak buruk. Always look to the bright side of your life!

Sikap suka bersangka baik akan mengubah suasana menjadi baik. Sikap bersangka buruk akan mengubah suasana menjadi buruk, berterusan menjadi bertambah buruk jika Anda kekal bersangka buruk. Orang-orang cemerlang sentiasa bersangka baik sepanjang masa, sebab itu mereka cemerlang sepanjang masa. Orang lain merasa agak sukar ‘kejar’ tahap mereka.

Setengah Hari SAHAJA!!!!!! 999 juta unit ASM Habis dilanggan...???Pada hari Isnin yang lalu, Perdana Menteri 1Malaysia, Dato’ Sri Najib Tun Razak telah mengumumkan tawaran unit tambahan Amanah Saham Malaysia (ASM) sejumlah 3.33 billion pada Minggu Amanah Saham Malaysia (MSAM) yang berlangsung di Johor Bharu.

Daripada jumlah itu, 999 juta unit kuota yang ditawarkan kepada kaum Cina habis dilanggan sepenuhnya dalam masa satu setengah hari sahaja!

ASM kaum Cina Habis“, lapor sebuah akhbar!

Kuota kira-kira 30 peratus itu, habis dilanggan sepenuhnya oleh mereka tepat jam 12.17 tengahari!

Manakala 1.665 billion unit yang ditawarkan kepada kaum bumiputera, hanya 7.65 juta unit sahaja yang berjaya dijual!

Manakala 53.5 juta unit daripada 499.5 juta unit untuk kaum India pula telah dilanggan.

Lihat, bagaimana penerimaan dan pemahaman serta kebijaksanaan kaum Cina dan India merebut peluang dalam pelaburan unit amanah yang dijamin oleh kerajaan!

Bandingkan nilai pelaburan antara kaum. (Pada kadar seunit = RM1.00)

Lihat kaum Cina telah melabur sejumlah RM999 juta dalam masa setengah hari sahaja, kaum India pula RM53.5 juta dalam masa satu hari, manakala bumiputera termasuk majoriti kaum Melayu hanya melabur sekitar RM7.65 juta unit!

Lihat berapa jauh bezanya?

Apakah kaum bumiputera tidak mempunyai kemampuan untuk melabur dalam unit Amanah Saham Malaysia kerana masih terlalu taksub dengan pelaburan Skim Cepat Kaya yang masih berleluasa sehingga kini?

Atau mungkin mereka lebih selesa dengan ASB yang setakat ini masih mampu memberikan dividen tahunan yang lebih kompetitif?

Atau mungkin mereka juga tidak mempunyai kesedaran tentang simpanan untuk masa depan bagi pelaburan jangka masa panjang?

Atau mungkin juga mereka tak ada wang yang cukup untuk melabur dalam unit amanah PNB ini (yang menjamin nilai modal pelaburannya) hanya kerana gagal mengurus dan merancang kewangan mereka?

Saya hanya mampu memberi persoalan dan kemungkinan!


10 Dalil Anda Tidak Patut Cari Kerja

Satu senario yang amat biasa apabila anak-anak muda mencapai suatu peringkat umur, umpamanya tamat pengajian di institut pengajian tinggi, maka bergegaslah mereka bertebaran mencari “pekerjaan” dengan “menjaja” sijil atau ijazah yang dianugerah setelah bertahun bertungkus-lumus menuntut ilmu. Masing-masing cuba sedaya-upaya untuk mendapatkan jawatan yang sebagusnya demi mendapatkan gaji yang baik setiap bulan. Penulis ingin mengajak pembaca berfikir sejenak; adakah budaya mencari kerja (makan gaji) adalah bagus?

Ada sesetengah pendapat yang menganggap bahawa, keadaan seperti di atas, iaitu budaya kerja makan gaji adalah tidak bagus dan ada cara yang jauh lebih baik untuk menyara kehidupan berbanding dengan “kontrak pengabdian”. Dalilnya?

1. Sangat Tidak Bijak

Mendapatkan pekerjaan untuk wang saraan sepertinya suatu idea yang bagus. Hanya ada satu sahaja masalahnya iaitu; tidak bijak! Mendapatkan wang saraan hidup dengan cara ini ialah paling tidak bijak. Mengapa?

Kerana anda hanya dibayar untuk masa yang anda habiskan untuk bekerja (untuk majikan). Dengan kata lain anda menjual masa anda. Berapakah harga anda dibayar untuk 1 jam? Sehari? Seminggu? Sebulan, malah setahun? Atau seumur hidup? Ramai yang tidak nampak kelemahan mendapatkan wang dengan cara ini. Mungkin kerana dewasa dalam keadaan masyarakat yang mempraktikkan budaya ini. Mungkin juga telah di brainwash oleh sesetengah pihak tanpa sedar.

Bukankah lebih bagus sekiranya anda dibayar walaupun anda sedang makan, tidur, bermain dengan anak-anak? Bukankah lebih bagus sekiranya anda dibayar 24 jam sehari? Fikirkan bagaimana caranya untuk anda dibayar sama ada anda sedang bekerja atau tidak. Sebagaimana pokok tetap tumbuh walaupun semasa anda tidak mempedulikannya, kenapa tidak akaun anda?

Orang yang kurang bijak menghabiskan sebahagian besar masa untuk bekerja untuk majikan. Manakala orang-orang yang bijak menghabiskan masa membina “sistem” pendapatan (passive income) walau pada mula tidak seberapa hasilnya, tetapi akhirnya membuahkan pendapatan lumayan. Contoh paling umum ialah berniaga, membina laman web, menjadi pelabur, projek pertanian atau menjana pendapatan royalti hasil kerja-kerja kreatif seperti penulisan buku dan sebagainya.

Apabila sistem pendapatan yang anda bina berjalan dengan baik, hanya dengan sedikit “sentuhan” bijak, ia akan melonjak naik menaburkan hasil lumayan.

Memanglah pada mulanya memerlukan ketekunan dan ketabahan. Inilah sebenarnya yang tidak ada pada kebanyakan orang. Termasuk anda? Mungkin tidak…

2. Pengalaman Yang Terhad

Mereka kata bekerja untuk dapatkan pengalaman secukupnya sebelum membuka perniagaan sendiri. Soalan; adakah anda akan mendapat pengalaman yang cukup untuk membuka kilang jika anda bekerja sebagai operator pengeluaran? Adakah anda mendapat pengalaman yang lebih jika anda hanya mengulang rutin pekerjaan yang sama setiap hari?

Memanglah pada mulanya anda banyak belajar dengan tugasan anda, tetapi akhirnya anda akan “beku” dengan rutin yang sama setiap hari. Anda akan “terlepas” pengalaman yang lebih berharga untuk penerusan fasa hidup yang progresif. Maka anda seolah-olah “terpenjara” oleh rutin pekerjaan. Sebab itulah tidak ramai yang dapat keluar dari “penjara” hidup kerana disibukkan dengan “pekerjaan” harian sehinggalah umur anda masuk usia persaraan. Setelah itu mungkin anda berfikir, “sudah terlambat”.

Mana satukah yang lebih baik:

 1. Anda menimba pengalaman dan pegetahuan dalam bidang pekerjaan anda bertahun-tahun contohnya - perakaunan, atau;
 2. Anda menyelidik, menimba pengetahuan dan menguji-kaji bagaimana untuk mendapatkan pendapatan lumayan sehingga dapat bersara awal dan meraih kebebasan kewangan.

3. Orang Suruhan Sepanjang Hayat

Mendapatkan pekerjaan umapama menyertai program “perbudakan manusia”. Anda akan belajar bagaimana menjadi “orang suruhan” yang bagus.

Pandanglah sekeliling anda. Lihat betul-betul. Apa yang anda lihat? Itukah persekitaran manusia yang merdeka? Atau anda lihat masyarakat yang terkurung dalam salah satu “penjara-penjara” kehidupan tanpa disedari? Atau anda melihat warna-warna tekanan hidup dan kekecewaan?

Sekiranya anda bekerja untuk majikan, bagaimana perkembangan “latihan ketaatan” anda? Adakah anda diberi penghargaan atas kepatuhan anda? Atau anda dikenakan tindakan disiplin sekiranya anda gagal untuk patuh pada arahan?

Di waktu pagi terdapat dua golongan yang “bergegas” ke destinasi hingga kadang-kadang lupa mengunci pagar rumah dan terpaksa berpatah balik. Dalam kekalutan itu kadang berlaku pula pertikaman lidah suami isteri menjadikan keadaan semakin kalut. Dua golongan itu ialah:

 1. Bergegas untuk sampai ke sangkar kurungan bekerja untuk orang lain.
 2. Bergegas untuk segera sampai bagi membuka pintu kedai kerana wang nak masuk.

Anda golongan mana? Cuba ingat kembali tragedi yang berlaku diwaktu pagi anda..

4. Banyak Mulut Perlu Disuap

Jika anda bekerja di sektor pengeluaran, tahukah anda nilai sebenar yang anda hasilkan? Berapakah yang dapat kepada syarikat, pemegang saham, majikan dan cukai kerajaan? Dan berapakah pula yang anda terima? Setelah anda diberi ganjaran, terpaksa pula anda agihkan untuk bayaran rumah, kereta dan lain-lain bil. Berapakah yang tinggal untuk simpanan?

Tidakkah anda sedar yang majikan hanya membayar kepada anda sekadar cukup untuk anda mampu hadir kerja keesokan hari?

Anda hanya mendapat sebahagian kecil dari nilai pengeluaran sebenar yang anda hasilkan. Sebahagian besar hasil disumbangkan kepada poket majikan dan lain-lain. Sungguh anda pemurah..

5. Risiko Tinggi

Ramai orang beranggapan bahawa adalah lebih “selamat” jika bekerja makan gaji dengan majikan untuk menyara hidup daripada bekerja sendiri. Ini sebenarnya kurang bijak. Anggapan ini timbul kerana ingin mencari perasaan “selamat”. Oleh kerana bekerja sendiri mempunyai risiko “tidak menjadi” dan “rugi” maka ramai yang cenderung untuk merasa selamat dengan bernaung di bawah majikan.

Sedarkah anda perasaan “selamat” bekerja makan gaji boleh serta merta dihilangkan dengan hanya satu surat pemberhentian kerja? Kemana anda hendak tuju jika berlaku demikian?

Bayangkan jika anda mempunyai sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada mana-mana majikan. Anda dengan bebasnya boleh mempelbagaikan dan menggandakan sumber pendapatan dari 1 hingga sepuluh atau seberapa yang anda mampu. Jika tertutup salah satu maka masih ada yang lain. Jadi bekerja dengan majikan lebih tinggi risikonya daripada bekerja sendiri.

6. Siapa Bos Dan Siapa Anda?

Bila anda bertemu dengan sesuatu yang tidak anda gemari dalam dunia keusahawanan, anda boleh sahaja menukar arah yang lain. Jika dalam dunia pekerjaan, anda terpaksa melaluinya walau macam mana anda tidak menyukainya kerana anda bukanlah bos.

Perkataan “bos” berasal dari perkataan Belanda iaitu “baas” yang dahulunya digelar kepada pengembala sapi yang sering memukul sapi-sapinya supaya menurut arahan.

7. Merayu Untuk Wang

Apa yang anda lakukan apabila ingin minta naik gaji? Dan berapakah yang anda dapat? Bagaimana jika bos anda berkata “tidak”?

Sekiranya anda terjun dalam bidang keusawanan dan bekerja sendiri, andalah yang menetapkan berapakah yang anda mahu, kemudian berusahalah dapatkannya. Jika seorang bakal pelanggan berkata “tidak” maka anda katalah pula “next”. Kalau dengan bos di tempat kerja, bolehkah begitu?

8. Kehidupan Sosial Yang Tidak Berkembang

Tempat kerja makan gaji anda adalah tempat bersosial yang utama. Sebagai contoh anda bekerja di pusat kesihatan sebagai pembantu perubatan atau jururawat. Anda fikir siapakah rakan-rakan anda? Apakah topik perbincangan? Apakah pola atau corak pemikiran yang dominan?

9. Meningkatnya Pengangguran Dan Jenayah

Bunyinya macam terbalik, tapi inilah yang dapat kita lihat sekarang apabila negara menghadapi krisis ekonomi dan penawaran kepada pekerjaan berkurang. Ribuan yang menganggur. Kenapa? Terlalu ramai graduan “berilmu” keluar universiti hingga tiada tempat untuk bekerja?

Masalah ekonomi sentiasa datang dan pergi. Tetapi masyarakat yang sudah “diasuh” dengan konsep menyara hidup dengan bekerja dengan majikan tidak dapat mencipta pendapatan sendiri dalam krisis kurangnya penawaran pekerjaan, maka angka pengangguran akan melonjak. Namun manusia hidup perlu makan. Jadi alternatifnya, mungkin jenayah!

10. Menjadi Pengecut

Adakah anda perasan bahawa kebanyakan orang yang bekerja makan gaji mempunyai seribu keluhan terhadap syarikat atau majikan? Sebenarnya para pekerja bukan mahukan “penyelesaian” tetapi hanya sekadar melepaskan keluhan dan mencari alasan serta melontarkan kesalahan kepada orang lain. Tapi bila berdepan dengan bos, sepatah pun tidak berani bercakap.

Lebih teruk lagi bila tedapatnya tukang-tukang kipas, untuk memenangi hati bos, maka budaya cantas-mencantas dikalangan pekerja pun menular. Jika anda berada lama dikalangan orang-orang sebegini, bolehkah anda menjamin bahawa anda tidak terpengaruh? Sekiranya anda tidak berani menegur kesalahan bos anda dengan berterus-terang, maka pastilah anda sudah menjadi pengecut dan telah “dimiliki”.

Ini bukanlah bermakna anda perlu bersetuju dengan artikel ini dan berhenti dari pekerjaan anda sekarang. Artikel ini hanya suatu perbincangan. Jika anda bahagia dan cemerlang dengan apa yang anda lakukan sekarang, teruskanlah usaha gigih anda. Penulis pun pernah bekerja dengan majikan. Anda berhak tentukan masa depan anda.

Rintihan Suami & Isteri


Luahan Perasaan Suami.

 • 1."isteriku, Iktitraflah kelakianku"
 • 2."Isteriku,Jagalah Rumahku"
 • 3."Isteriku, Janganlah Leteri aku"
 • 4."Isteriku, Fahamilah Perasaanku"
 • 5."Isteriku, Berbincanglah dengan ku"
 • 6."Isteriku, Hiasilah Dirimu"
 • 7."Isteriku, Berlemah Lembutlah terhadapku"
 • 8."Isteriku,Hargailah pemberianku"
 • 9."Isteriku, Janganlah Pilih Kasih Terhadap Anak-anak"
 • 10."Isteriku, Jagalah Makan Minumku"
 • 11."Isteriku,Jagalah pakaianku"
 • 12."Isteriku , Didiklah Anak-Anakku"
 • 13."Isteriku, Raikan Keluargaku"
 • 14."Isteriku, Sembunyikanlah Kepintaran & Kelebihanmu"
 • 15."Isteriku, Janganlah Membuang Masamu"
 • 16."Isteriku, Janganlah Banyak Kerenah"
 • 17."Isteriku, Patuhlah Kepadaku"
 • 18."Isteriku, Janganlah Cemburu Buta"
 • 19."Isteriku, Tunjukanlah sifat sabarmu"
 • 20."Isteriku ,Iktiraflah Kepimpinanku"
 • 21." Isteriku, Bantulah Kejayaan ku."
 • 22"Isteriku,"Jadikan Anak2ku Insan Berakhlak mulia"
 • 23."Isteriku, Permudahlan Penglibatan Sosial ku"
 • 24."Isteriku, Janganlah Boros"
 • 25."Isteriku, Hargailah Kejayaanku"
 • 26"Isteriku,Galakkanlah Hobiku"
 • 27."Isteriku, Suburkanlah Pembangunan Intelek ku"
 • 28."Isteriku,Berjimat Cermatlah"
 • 29."Isteriku, Berterus-terang dan Berkomunikasilah Denganku"
 • 30."Isteriku, Janganlah Terlalu Mengawalku."
Luahan Isteri Terhadap Suami

 • 1. suamiku...bimbinglah keluargamu...
 • 2. suamiku...janganler rileks aje...tolonglah sikit !!!
 • 3. suamiku...jagalah matamu...
 • 4. suamiku...jangan abaikan rumahtanggamu
 • 5. suamiku...jangan balik kerja lambat sangat
 • 6. suamiku...dengarlah rintihan hatiku....
 • 7. suamiku...bertutur dengan lembutlah nganku...jangan main hentam kromo aje!!!
 • 8. suamiku...setialah pada keluargamu....JANGAN CARI YANG LAIN!!!!
 • 9. suamiku...bersabarlah dengan kerenah anak-anakmu !!!
 • 10.suamiku...ciumlah pipiku @ dahiku sebelum pergi kerja
 • 11.suamiku...makan dan minumlah hidangan dari air tanganku. Jangan jeling aje dan nak komen aje.
 • 12.suamiku...pujilah diriku dan jangan bandingkan diriku dengan orang lain!!!!


Naper laki byk sgt dia punya luahan..?

Pasal dosa isteri suami tanggung jika di tidak menegur.

Kredit kpg Koleksi artikel hangat

10 Tahun Untuk Menguasai Sesuatu Bidang

Hari ini saya terbaca satu artikel di StarBizWeek yang ditulis oleh Roshan Thiran mengenai cara untuk menjadi 'genius' dalam sesuatu bidang menerusi latihan. Menurut artikel, berasaskan satu kajian oleh Anders Ericson, kesempurnaan atau penguasaan dalam sesuatu bidang boleh dicapai selepas berlatih dan mengasah kemahiran selama 10 tahun atau 10,000 jam.Kemahiran, kejayaan dan penguasaan sesuatu bidang bukan sahaja bergantung kepada bakat, tetapi juga kepada kesanggupan untuk berlatih dan terus berlatih. Adakah Tiger Woods seorang yang berbakat dalam sukan golf? Mungkin, tetapi beliau berlatih dan terus berlatih sehingga orang lain nampak seolah-olah beliau seorang yang sangat berbakat tetapi permainan golf dikuasainya hanya dengan latihan gigih. Vijay Singh juga begitu. Etika kerja beliau sungguh mengagumkan. Justeru walaupun bermula lambat di PGA Tour Amerika, beliau telah memenangi begitu banyak gelaran dan sehingga kini masih boleh menang walaupun sudah mencecah usia 45 tahun.Penulis juga mengungkap Malcolm Gladwell dalam bukunya 'Outliers' yang menekankan perkara yang sama. Menurut Gladwell, sebelum dikenali ramai, Kumpulan Beattles telah membuat persembahan sebanyak 1,200 kali. Jadi, apabila mereka mula dikenali, mereka tidak lagi mempunyai masalah membuat persebahan secara langsung. Bayangkan sesetengah penyanyi sekarang yang mempunyai masalah apabila membuat persembahan 'live'. Mungkin bakat ada tetapi latihan kurang.Saya juga berpeluang bermain bersama ketua pasukan hoki negara Nor Saiful Zaini dan duduk sebilik dengannya dalam satu pertandingan. Etika latihan beliau sungguh hebat. Selain itu, tahap 'intensity' latihan juga agak menakutkan. Memang tidak dinafikan beliau telah dilahirkan dengan kaki yang pantas tetapi ramai orang lain juga dilahirkan dengan bakat yang sama. Beliau menjadi ketua pasukan negara kerana disiplin dan latihan.Pada pandangan saya ungkapan 'usaha tangga kejayaan' memang tepat, tetapi ramai orang yang berusaha tetapi masih di tahap purata atau bagus sahaja, tidak sehingga ke peringkat cemerlang atau terbaik. Mungkin sebabnya ialah mereka perlu terus berusaha, dan terus berusaha sehingga 10 tahun, barulah mereka mencapai tahap terbaik. Ada ramai orang apabila sudah menguasai sedikit ilmu atau kemahiran, berhenti belajar atau berlatih, sehingga penguasaan mereka 'dikekalkan' sahaja di tahap 'baik' dan tidak sentiasa dipertingkatkan untuk mencapai kecemerlangan.Contoh yang diberikan ialah dalam bidang sukan dan muzik tetapi sebenarnya boleh diaplikasi kepada semua bidang. Thomas Edisan dan Warren Buffet ialah dua contoh dalam bidang lain bagaimana dedikasi, latihan dan usaha gigih boleh membawa kejayaan.Kalau mereka boleh, kita pun boleh. Tetapi sanggupkah kita berlatih, mengasah bakat dan bekerja keras selama 10 tahun?

Awasi Perkataan Dari Mulut ANDA

Sebaiknya kita semua mulai mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan Kata-kata yang Positif dan Baik. Setelah mendapat info tentang pengaruh Kata-Kata Negatif terhadap Air yang ditulis dalam buku " The Hidden Messages in Water " karya Masaru Emoto dan pada halaman 31 buku tersebut disebutkan tentang ramainya orang yang melakukan ujikaji, sayapun tertarik untuk melakukannya.

Kaedahnya:
Tempatkan sisa nasi yang bersih (putih) yang sudah di biarkan semalaman ke dalam 2 botol dgn jumlah yg sama, kemudian ditutup rapat. Masing-masing botol di tampalkan label yg berisi kata2 seperti:

Botol A: " Kamu Pintar, Cerdas, Cantik, Baik, Rajin, Sabar, Aku Sayang Padamu, Aku Suka Sekali Melihatmu, Aku Ingin Selalu di dekatmu, I LOVE YOU, Terima Kasih.

Botol B: " Kamu Bodoh, Tolol, Pendengki, Jahat, Malas, Pemarah, Aku Benci Melihatmu, Aku Tidak mahu kawan dengan mu "

Letakkan kedua-dua botol berjauhan (pisahkan) dan simpan pada tempat yg sering dilihat, saya pesan pada isteri, anak, dan pembantu rumah untuk membaca label pada botol tersebut setiap kali melihat kedua-dua botol.Kiri – kata2 yang baik

Kanan – Kata2 yang tak baik


Kiri – kata2 yang baik

Kanan – Kata2 yang tak baik

Keputusannya: inilah yang terjadi pada nasi tersebut setelah 1 minggu berlalu:


Nasi dalam botol yg di bacakan kata-kata Negatif ternyata cepat sekali berubah menjadi busuk dan berwarna hitam dgn bau yg tidak sedap.

Sedangkan Nasi dalam botol yg di bacakan kata-kata Positif masih berwarna putih kekuningan dan baunya harum seperti ragi.

Sekarang anda bolehlah mencubanya sendiri……….

Bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita, pasangan rumahtangga/ hidup kita, kawan2 kita, rakan-rakan sekerja kita, dan jiran2 kita, bahkan binatang dan tumbuhan disekeliling kita pun akan merasakan kesan yang ditimbulkan dari getaran-getaran yg berasal dari pikiran, dan ucapan yang kita lontarkan setiap saat kepada mereka.

Pengajaran: Maka sebaiknya selalulah sedar dan bijaksana dalam memillih kata-kata yg akan keluar dari mulut kita, demikian juga kendalikanlah idea2/perasaan yg timbul dalam batin kita. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

****Awasi setiap kata-kata yang anda luahkan... Moga sama-sama mendapat iktibar!!


SUMBER:bersamasuzana………Thanks

Mungkin Kita Fikir Remeh,tetapi......(Adab Ber-SMS)

Assalamualaikum diucapkan kepada semua. Semoga kita sentiasa dalam kerahmatanNya sentiasa. Selawat dan salam ditujukan khusus buat nabi tercinta Muhammad sollallahu 'alaihi wasallam. Amma ba'du;

Saya mendapat e-mail dari seorang sahabat yang membicarakan tentang hal keadaan masyarakat di zaman teknologi ini yang mana berkaitan memberi salam melalui 'short message system'. Pengendali ingin berkongsi pendapat bersama para sahabat dan para pengunjung tentang hal ini. Semoga kita sama-sama menambahkan ilmu. Antaranya;Pagi semlm dengar radio ikim (91.50 fm), ustaz Zawawi
citer tentang sunnah Rasulallah s.a.w.
Antaranya tentang bab memberi salam.
Baginda memberi salam dgn lafaz "assalamualaikum"
dan menjawab salam dari para sahabat dgn salam yg
penuh "waalaikumussalam warahmatulallah hi wabarakatuh"

Beri salam - assalamualaikum"
Jawab salam - "waalaikumussalam warahmatulallah hi
wabarakatuh"

Apabila kira berkirim salam pada org lain, hendaklah kita
berkata "Kirim salam assalamualaikum pada Anis ye"
contoh lerr ..
Bukannya : "Kirim salam kat Anis ye"

Dan bukannya " Kirim salam maut" statement ini adalah
berdosa, walaupun sekadar gurauan!

Semoga ada manfaat.

Subject: "Akum = Avde Kokhavim U Mazzalot"
Maksud singkatan " A'kum"

Assalamu'alaikum

Untuk renungan bersama :

Janganlah kita menggantikan perkataan "Assalamualaikum"
dengan "A'kum" dalam sms atau apa sekalipu melalui
tulisan.
Jika perkataan Assalamualaikum itu panjang, maka hendaklah
kita ganti dengan perkataan "Salam" iaitu sama makna
dengan Assalamualaikum. Sesamalah kita memberitahu member2 yang selalu sangat guna shortform A'kum dalam sms ataupun email. Perkataan 'AKUM' adalah gelaran untuk orang-orang Yahudi untuk orang-orang bukan yahudi yang bermaksud 'BINATANG' dalam Bahasa Ibrani.

Ia singkatan daripada perkataan 'Avde Kokhavim U Mazzalot'
yang bermaksud 'HAMBA-HAMBA BINATANG DAN ORANG2 SESAT'.

Mulai sekarang jika ada orang hantar shortform "A'kum",
kita ingatkan dia guna "Salam" kerana salam ialah dari
perkataan Assalamualaikum.
Semoga ada manfaatnya.

JIKA ANDA TIDAK KEBERATAN , FORWARD LAH CERITA
KEPADA TEMAN TEMAN MU, KERANA SESUNGGUHNYA
ILMU YANG BERMANFAAT ITU, AKAN ABADI JIKA
DIAMALKAN.

kalau ada kemuskilan berjumpalah yg pakar dlm bidang ni....Ingin Menjadi Kaya tetapi apa yang perlu kita Tahu untuk Kaya

Anda semua ingin tahu bukan? Bagaimana seseorang itu boleh mencipta dan mengumpul kekayaan!

Selain daripada pengurusan kewangan personal yang baik dan teratur, mereka yang menjadi kaya juga tahu skill atau kemahiran untuk mendapatkan kekayaan.

Jadi apa yang perlu anda tahu sekiranya ingin menjadi kaya?

Salah satu perkara yang paling penting ialah anda perlu mempunyai kebijaksanaan dalam mengambil sesuatu tindakan….

Contohnya antara prinsip yang paling utama yang digunakan oleh para usahawan dalam mencipta dan mengumpul kekayaan mereka ialah dengan memegang kata-kata saranan seperti berikut:-

"Saya tidak perlu tahu dan lakukan semuanya,

apa yang paling penting saya tahu siapa yang boleh lakukan untuk saya!"

 
 

Cuba anda lihat bagaimana seseorang usahawan menjayakan projek, kontrak kerja mahu pun bekalan dan perkhidmatan tersebut.

 
 

Adakah mereka melakukannya segala-galanya? Sudah tentu tidak!

 
 

Sebaliknya mereka menggunakan kepandaian dan kepakaran orang lain untuk membantu mereka menjayakan apa yang telah mereka dapat. Mereka hanya menjalankan kerja-kerja pemasaran dan selebihnya mereka mendapatkan khidmat orang lain dan membayarnya. Itu sahaja!

 
 

Lihat mereka yang membina projek dan kontrak kerja yang besar, mereka mendapatkan kepakaran tenaga buruh yang pakar dalam kerja-kerja  binaan, mendapatkan graduan atau pekerja arkitek yang terbaik, mendapatkan perunding yang berkaliber dan segala-galanya yang terbaik.

 
 

Sebagai balasan, mereka membayar sejumlah wang dalam bentuk upah, gaji mahu pun komisyen kepada kumpulan tersebut dan seterusnya mereka tentukan sendiri berapa jumlah keuntungan yang ingin dinikmati.

 
 

Lihat kepada tauke-tauke perniagaan, mereka hanya mengurus dan ada sesetengah mereka membayar upah yang tinggi kepada seseorang pengurus yang hebat kerana mampu mendapatkan pulangan dan keuntungan yang tinggi  untuk syarikat.

 
 

Jadi mulai sekarang jika sekiranya anda ingin menjadi kaya, anda tidak perlu tahu apa yang perlu anda buat tetapi sebaliknya anda perlu tahu siapa yang boleh buat!

Aku malas Berfikir Kerana Miskin

Cerita dan adegan sinetron "Jelita" lakonan aktres jelita, Agnes Monica.Sesuatu yang menarik untuk dikongsi.Apa kaitannya????,

Jalan ceritanya mengisahkan Bayu - Hero utama dalam sinetron ini yang merupakan seorang anak orang kaya yang sangat membenci orang miskin, kerana dia menganggap orang miskin itu pemalas, tidak berguna dan sampah masyarakat…

Apakah itu realitinya?

Benarkah orang miskin itu pemalas?

Bagi saya orang miskin tidak malas, tetapi mereka hanya malas untuk berfikir!

Oleh kerana malas untuk berfikir maka lihatlah kebanyakan mereka yang menjadi miskin adalah mereka yang berusaha dan berkerja keras untuk orang kaya yang rajin berfikir.

Lihalah di mana sahaja di seluruh pelusuk dunia ini, adakah mereka yang miskin itu malas? Tidak mereka rajin berusaha menggunakan fizikal dengan berkerja keras membanting tulang sepanjang hari untuk menjayakan orang kaya dengan mendapat upah yang ditentukan oleh mereka yang rajin berfikir- Orang KAYA!

Mereka miskin mungkin kerana tidak berkerja dengan bijak, mereka menggunakan tenaga empat kerat tetapi lupa untuk menggunakan MINDA mereka untuk berkerja.

Untuk menjadi kaya, anda tidak boleh sekadar bekerja keras, sebaliknya anda juga perlu menggunakan daya pemikiran anda untuk merealisasikan impian untuk menjadi kaya.

Berkerja keras tanpa menggunakan minda seolah-olah menjadi hamba kepada pekerjaan dan orang lain.

Adalah jauh lebih baik anda berkerja dengan bijak menggunakan kebijaksanaan minda dan fikiran anda untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Pernahkan anda membaca karya klasik Napolean Hill, Berfikir Dan Menjadi Kaya ? Tajuk buku berkenaan sendiri dengan jelas menyampaikan maksudnya…Berfikir bukannya berkerja keras untuk menjadi kaya! Untuk menjadi kaya anda perlu guna fikiran, kena berfikir dan mengambil tindakan berdasarkan minda fikiran anda dan bukannya berkerja keras menuruti minda dan fikiran orang lain…

Jelaslah di sini untuk menjadi kaya anda perlu rajin berfikir dan sekiranya tidak, anda mungkin menjadi miskin…

Orang miskin tidaklah malas berkerja tetapi mereka malas berfikir…

Fikir- fikirkanlah..

CARI INCOME SIKIT

Ayat-ayat Al-Quran Untuk perlindung dari Jin Dan Sihir

Sihir dan Jin amat sinonim dengan orang-orang Melayu… Mereka yang berhasad dengki akan menggunakannya walaupun 'telah terang lagi bersuluh' ibarat sportlight menyinar terang… cewah… walaubagaimanapon… Allah maha kuasa… Allah telah menyediakan kita Al Quran yang mempunyai ayat-ayat yang mampu melawan golongan2 ini… aku menyediakan himpunan ayat yang dinamakan Ruqyah Syariah… Tujuan ayat ini adalah untuk mengesan jin dan sebagai penawar sihir… MP3 nie mengandungi himpunan ayat ayat al quran yang mujarab untuk diamalkan.

Kandungan MP3 ini ialah :

1 Al-Fatihah
2 Al-Baqarah 1-5
3 Al-Baqarah 102
4 Al-Baqarah 163-164
5 Al-Baqarah (Ayatul Kursi)
6 Al-Baqarah 285-286
7 Ali-Imran 18-19
8 Al-'Araf 54-56
9 Al-'Araf 117-122
10 Yunus 81-82
11 Toha 69
12 Al-Mukminun 115-118
13 As-Soffaat 1-10
14 Al-Ahqaaf 29-32
15 Ar-Rahman 33-36
16 Al-Hasyr 21-24
17 Al-Jin 1-9
18 Al-Ikhlas
19 Al-Falaq
20 An-Naas

Nak khasiat dan cara mengamalkan ayat ini ?? tekan 'read more'

Khasiat Ayat Ini :-

Simptom yang akan didapati selepas mendengar :-

1)denyutan jantung makin kencang
2)badan bergegar
3)ada benda bergerak-gerak bawah kulit
4)mengantuk/menguap
5)batuk
6)gelisah
7)panas di tengkuk

Selepas mendengar ayat ini, insyaalah dapat menghalau jin yang berada dalam tubuh kita. Penjelasannya adalah mudah,jin yang berada dalam tubuh kita akan bergerak melalui salruran darah kita,ayat-ayat ruqyah syariah ini pula amat mustajab dalam menyakiti mereka,lalu mereka akan kucar-kacir dalam darah kita lalu menyebabkan degupan jantung kita bertambah kencang. Bagi pesakit-pesakit sihir pula,jin dalam badan akan membuatkan kita mengantuk apabila mendengar mp3 ruqyah syariah ini.Dan bagi kes saka,kita akan terasa panas ditengkuk.

Dengan mendegar mp3 ini, insyaAllah mampu menyembhkan penyakit - penyakit misteri antaranya :-

-Fikiran runsing/jiwa gelisah
-Menyembuhkan penyakit histeria,sihir dan saka
-Mengusir jin didalam badan,rumah dan premis perniagaan
-Ketengangan dalam rumahtangga
-Menyembuhkan anak-anak yang menangis malam
-Penambat kasih sayang antara anak dan ibubapa
-Anak-anak mudah mendengar kata orang tua
-Menguatkan hafalan dan pembelajaran
-Membuatkan minda lebih positif dan fokus terhadap kerja dan pembelajaran
-Membersihkan aura diri dan menyahkan energi-energi negatif dari badan
Cara Menggunakan Mp3 Ini :

RUQYAH MP3 ini amat bagus diperdengarkan 3 kali sehari bagi mereka yang mengalami pelbagai penyakit gangguan jin,kerana fadhilat ayat2 tersebut amat mustajab bagi mengusir jin2 jahat/sihir serta memagar diri kita.Selain itu pesakit juga kena baca banyak-banyak dalam hati tak kira masa dan tempat zikir 'THO HA' (surah taha ayt 1) .Kesannya semasa membaca zikir itu adalah perut akan terasa mual dan seterusnya sendawa…Ini petanda segala jin-jin dalam tubuh kita beransur-ansur keluar…InsyaAllah..

Cara Khusus Untuk Tujuan Tertentu :-

1) Bagi kesihatan diri dan keluarga,pasangkan cd/mp3 ini didalam rumah/premis perniagaan 3x sehari atau pasangkan dari malam sampai pagi (auto repeat).

2)Bagi pesakit gangguan jin,dilarang memasangnya didalam kereta,kesannya akan mengakibatkan kita mengantuk dan mengganggu pemanduan.

3)Bagi anak-anak yang menangis diwaktu malam,anda perlu pasangkan dengan kuat,insyaAllah jin/syaitan akan lari dari mengganggu anak-anak anda.

4)Untuk merawat histeria,sihir,saka dan lambat jodoh,sediakan 3botol besar air mineral,buka penutupnya dan pasangkan cd/mp3 ruqyah ini 3round sebelah air tadi (kira-kira 1jam 20minit).Air tadi dibuat minum seteguk untuk 3x sehari dan lakukan hari berikutnya sehingga air tadi habis.Tiap-tiap lepas solat perlu baca qursy 3x dan al insyirah 3x secara istiqomah.Kemudian sebelah malamnya pula,cd/mp3 ruqyah ini hendaklah dipasang dari malam sampai pagi selama sebulan.

5)Bagi memulihkan rumah/premis perniagaan yang bermasalah,cuma pasangkan 3x sehari untuk 3hari berturut-turut.

6)Jika kita sering mengalami masalah malas dan badan terasa berat,perdengarkan cd/mp3 ruqyah ini 3x sehari,insyaAllah kita akan cergas dan kembali bersemangat.

MP3 Pengesan Jin Dan Penawar Sihir
(Ruqyah Syariah.mp3 | 20min | 5.7 MB)

>>>>>Download Here<<<<<


 

Thanks for SAFWAN ONLINE.